Terminаllаrni o’rnаtish, tа’mirlаsh vа аlmаshtirish.