Xalq bankidagi bo'sh ish o'rinlari

17-05-2021

1-toifali mutaxassis

Risk tahlili va stress-testlash departamenti

12-05-2021

Bosh mutaxassis

Risk tahlili va stress-testlash departamenti

12-05-2021

Bo‘lim boshlig‘i

Risk tahlili va stress-testlash departamenti

12-05-2021

Valyuta ayirboshlash amaliyotlarini rivojlantirish va takomillashtirish bo‘limi Yetakchi mutaxassisi

Valyuta ayirvoshlash amaliyotlarini rivojlantirish va monitoring qilish boshqarmasi

11-05-2021

Valyuta ayirboshlash amaliyotlarini rivojlantirish va takomillashtirish bo‘limi bosh mutaxassisi

Valyuta ayirvoshlash amaliyotlarini rivojlantirish va monitoring qilish boshqarmasi

11-05-2021

Valyuta ayirboshlash amaliyotlarini nazorat va monitoring qilish bo‘limi Yetakchi mutaxassisi

Valyuta ayirvoshlash amaliyotlarini rivojlantirish va monitoring qilish boshqarmasi

11-05-2021

Valyuta ayirboshlash amaliyotlarini nazorat va monitoring qilish bo‘limi Bosh mutaxassis

Valyuta ayirvoshlash amaliyotlarini rivojlantirish va monitoring qilish boshqarmasi

11-05-2021

Ta'lim va rivojlanish bo'yicha mutaxassis

Inson resurslari departamenti

11-05-2021

Operatsion menedjer o‘rinbosari

Hududiy filiallar faoliyatini muvofiqlashtirish kompleksi

07-05-2021

Amaliyot

11-05-2021

Avtomatlashtirilgan bank tizimlari bo'limining yetakchi mutaxassisi

Axborot texnologiyalari departamenti

06-05-2021

Jismoniy shaxlar kredit yig‘ma jildlarini inventarizatsiyasi bo‘limi yetakchi mutaxassisi

Kredit yig‘ma jildlarini markazlashgan holda saqlashni tashkil etish boshqarmasi

10-05-2021

Yuridik shaxslar kredit yig‘ma jildlarini inventarizatsiyasi bo‘limi yetakchi mutaxassisi

Kredit yig‘ma jildlarini markazlashgan holda saqlashni tashkil etish boshqarmasi

10-05-2021

Bank hizmatlari markazi boshlig'i

Hududiy filiallar faoliyatini muvofiqlashgtirish departamenti

03-05-2021

Chakana xizmatlar bo‘limi bosh mutaxassisi

Chakana xizmatlari departamenti(BAB)

03-05-2021

Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari

Yuridik shaxslarga xizmat ko‘rsatish departamenti

03-05-2021

Uy joylar qurilishini moliyalashtirish va kredit tahlil boshqarmasi bosh mutaxassisi

Kredit faoliyatini tashkil qilish departamenti

03-05-2021

Chakana xizmatlarini tartibga solish va nazorat qilish bo‘limi 1-toifali mutaxassis

Chakana xizmatlar deparatmenti

30-04-2021

Kredit riski me’zonlari va metodologiyasi bo‘limi yetakchi mutaxassisi

Kredit riski departamenti

30-04-2021

Yagona qarz oluvchi riski bo‘limi Yetakchi mutaxassisi

Kredit riski departamenti

30-04-2021

Ishga qabul qilingan xodimlarni o‘qitish va malakasini oshirish bo‘limi boshlig‘i

Xodimlarni o‘qitish va malakasini oshirish departamenti

30-04-2021

Yagona qarz oluvchi riski bo‘limi boshlig‘i

Kredit riski departamenti

30-04-2021

Ishga qabul qilingan xodimlarni o’qitish va malakasini oshirish bo’limi bosh mutaxassisi

Xodimlarni o’qitish va malakasini oshirish departamenti

30-04-2021

Kredit portfeli riski bo’limi bosh mutaxassisi

Kredit risklar departamenti

05-05-2021

Bosh mutaxassis

Dasturiy ta’minot departamenti

30-04-2021

1-toifali mutaxassis

G‘aznachilik departamenti

30-04-2021

Kredit adminstratori boshqarmasi bosh mutaxassis

To’lov tizimlari departamenti

29-04-2021

Jismoniy shaxslar kredit yig‘ma jildlarini inventarizatsiyasi bo‘limi 1-toifali mutaxassisi

Kredit yig‘majildlarini markazlashgan holda saqlashni takil etish boshqarmasi

10-05-2021

Yetakchi mutaxassis

Ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash deparatmenti

27-04-2021

Chorvachilik yo‘nalishidagi loyihalarni kreditlash bo‘limi yetakchi mutaxassisi

Davlat va hududiy dasturlarni amalga oshirish departamenti

27-04-2021

Garov mulkini baholash bo‘limi bosh mutaxassisi

Risk tahlili va stress-testlash departamenti

27-04-2021

Pul muomalasi monitoringi bo‘limi yetakchi mutaxassisi

Pul muomalasi va kassa operatsiyalari departamenti

27-04-2021

Yetakchi mutaxassis

Operatsion risklarni boshqarish departamenti

23-04-2021

Bosh mutaxassis

Operatsion risklarni boshqarish departamenti

23-04-2021

Bonus tizimini ishlab chiqish va rivojlantirish bo‘limi yetakchi mutaxassisi

Inson resurslari departamenti

14-04-2021

Bonus tizimini ishlab chiqish va rivojlantirish bo‘limi bosh mutaxassisi

Inson resurslari departamenti

09-04-2021

Xodimlar va reputatsiya riski mezonlari va metodologiyasi bo‘limi boshlig‘i

Xodimlar va reputatsiya riski boshqarmasi

09-04-2021

Bosh mutaxassis

Inson resurslari departamenti

12-03-2021

Stress-testlash bo‘limi yetakchi mutaxassisi

Risk tahlil va stress-testlash departamenti

19-02-2021

Boshqarma boshlig‘i

Inson resurslari departamenti

15-03-2021

Bosh mutaxassis

Xodimlar va reputatsiya riski boshqarmasi

29-01-2021

Kredit riski mezonlari va metodikasi bo'limi yetakchi mutaxassisi

Kredit riski Boshqarmasi

20-01-2021

Bosh mutaxassis

Moliyaviy risk boshqarmasi

06-02-2021

Yetakchi mutaxassis

Xodimlar va reputatsiya riski boshqarmasi

06-02-2021